شیرابه زباله چیست؟
Garbage leachate

شیرابه زباله چیست؟

Created with Fabric.js 4.6.0

مایعات در هنگام عبور از سطوح مختلف، هر ماده جامد محلول  و مواد معلق را با خود همراه می کند که به آن شیرابه  می گویند.درواقع شیرابه ها مواد مضر محیط زیست را در خود حل کرده که با ورود آنها به محیط زیست (آبهای سطحی، سفرهای زیرزمینی،رودخانه ها  و …) موجب ایجاد آلودگی و بیماری می شود. شیرابه ها عموما به صورت بارکه آب که حاصل انباشت زباله های فسادپذیر هستند ایجاد می شوند.

با توجه به زمان و مدت دفن زباله ها شیرابه خروجی از آنها در میزانمواد مضر باهم متفاوت هستند .زباله های فسادپذیر که در بافت خود میزان زیادی آب دارند با خروج این آب و جاری شدن به روی سایر زباله ها سرعت گندیدگی را بیشتر میکنند.

در فصولی که میزان بارش باران بیشتر است. شیرابه ها حاوی متان، الکل ، دی اکسید کربن ، قندهای ساده ، اسید های آلی می باشند.

شیرابها وقتی از محل دفن زباله ها بیرون می آیند مایعی به رنگ سیاه ، زرد و یا نارنجی با بوی اسیدی که بسیار ناخوش آیند است  همراه هستند. که این بوی اسید ناشی از  زباله هایی که داری گوگرد ، هیدروژن و ازت است، می باشد.

در محل دفن زباله ها ترکیبی از زباله های صنعتی ، شهری، تجاری می باشد که شیرابه تولید شده از دفع این زباله ها دارای آینده های زیر می باشد:

 1. الکلها و اسید ها ی موجود در مواد آلی حل شده
 2. فلزات سنگین مانند سرب و جیوه
 3. ترکیبات معدنی مانند کلرید ها ، سولفیدها ، آهن ، آلومینیوم

مضرات نفوذ شیرابه زباله ها به آبهای زیر زمینی:

هنگامی که شیرابها به آبهای زیر زمینی نفوذ کنند بسیاری از مواد سمی موجود در خود( ازجمله  سرب ، جیوه ، نیکل  و کادمیوم ،تولوئن  ) را به این آبها انتقال می دهند.

 1. سرب موجوددر آب باعث: فشار خون ، گیجی، اسهال ، خواب آلودگی ، تشنج می شود
 2. جیوه موجود در آب باعث : اسهال خونی ، نارسایی کلیوی می شود
 3. نیکل موجود در آب باعث : بیماری لثه ، سوزش پوستی می شود
 4. تولوئن موجود در آب باعث : اغما و تشنج می شود

بنابراین باتوجه به موارد و مضراتی که بیان شد کارخانه ها و صنایع از جمله صنایع مواد غذایی که میزان  زباله های فساد پذیر بیشتری دارند باید حتما از پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله استفاده کنند

روش های تصفیه فاضلاب شیرابه زباله ها:

 1. تصفیه به روش SBR
 2. تصفیه به روش MBR

فواید استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه ها:

 • حذف  آینده های موجود در شیرابه
 • استفاده مجدد از آب حاصل  تصفیه شیرابه ها
 •  جلوگیری از نفوذ آلودگی به آبهای زیر زمینی

Garbage leachate

راهکارها:
محصولات:
آخرین مقالات:
به بالای صفحه بردن