فاضلاب صنعتی

آب ورودی به کارخانجات و کارگاه های تولیدی پس از پشت سرگذاشتن فرآیندهای مختلف به مواد آلی و غیرآلی و معدنی آلوده شده و در نهایت با افت شدید کیفیت در خروجی مواجه می گردند. این گروه از پساب ها به دلیل عدم کیفیت مطلوب و وجود مواد آلاینده قابلیت استفاده مجدد در فرآیندهای قبلی را نداشته و ورود آنها به محیط زیست نیز می تواند آسیب های جدی را وارد کند. این نوع فاضلاب اصطلاحا فاضلاب های صنعتی نامیده شده و فرآیند تصفیه آنها با سایر انواع فاضلاب کاملا متفاوت خواهد بود.
مقدار و ماهيت اين نوع فاضلاب ها نسبت به فاضلاب خانگي بسيار متفاوت است بطوري که هر کارخانه فاضلاب مختص به خود را توليد مي نمايد. تخليه فاضلاب هاي صنعتي به فاضلابروهاي شهري بايد با نظارت ويژه و تحت شرايط کنترل شده انجام گيرد، زيرا بعضي فاضلاب هاي صنعتي محتوي ترکيبات سمّي و خطر آفرين هستند.

Created with Fabric.js 4.6.0
مایعات در هنگام عبور از سطوح مختلف، هر ماده جامد محلول  و مواد معلق را با خود همراه می کند که به آن شیرابه  می...
یکی از روش های نوین در تصفیه فاضلاب، تصفیه به روش MBR (Membrane Bio Reactor) می باشد . در این روش به جای مرحله تنشینی...
به بالای صفحه بردن