تصفیه فاضلاب به روش هوازی

تصفیه فاضلاب به روش هوازی

Created with Fabric.js 4.6.0

در تصفیه فاضلاب به این روش از میکروارگانیسم ها و باکتریهای هوازی (بدون استفاده از مواد شیمیایی ) برای از بین بردن ناخالصی های موجود در فاضلاب استفاده می شود.پیکج های تصفیه فاضلاب هوازی که فرآیند گند زدایی پساب در آنها صورت می گیرد امکان دستیابی به استانداردهای محیط زیست را فراهم می کند .( استانداردهای خروجی فاضلاب : در قسمت دانلودها موجود می باشد )
تصفیه فاضلاب به روش هوازی ، همان لجن فعال می باشد که در آن با استفاده از سیستم هوادهی و رشد باکتریها تصفیه فاضلاب صورت می گیرد . در این روش فاضلاب پس از تصفیه اولیه وارد مخرن هوادهی شده که در این قسمت هوا از طریق دیفیوزها که درکف مخزن قرار دارد به صورت حبابهای ریز در فاضلاب پخش می شودکه شرایط برای رشد میکروارگانیسم ها فراهم می کند.میکروارگانیسم ها برای زنده ماندن وانجام عملیات تصفیه نیاز به آب ، غذا، هوا دارند که آب در فاضلاب موجود است و هوا نیز از طریق دیفیوز ها تامین می شود در نهایت غذا می ماند که غذای خود را از مواد آالی موجود در فاضلاب تامین می کنند که در نتیجه این روند موجب تصفیه فاضلاب شده و باعث کاهش BOD و CODمی شود . وجه مشترک کلیه روش هایی که بر اساس فرایند هوازی ( لجن فعال ) طراحی می شوند تولید توده فعال میکروارگانیسمی می باشد که قادر به تثبیت مواد آلی فاضلاب با ایجاد شرایط هوادهی است.یکی از ویژگی های خیلی مهم تصفیه فاضلاب به روش هوازی ( لجن فعال) تشکیل جامدات لخته ای قابل ته نشینی است که در حوضچه ته نشینی ثانویه حذف می شوند.
به طور کلی تصفیه فاضلاب به روش هوازی ( لجن فعال ) دارای سه جزء اصلی است :
مخزنی که باکتری ها و میکروارگانیسم های مسئول تصفیه ، در آن معلق بوده و هوادهی می شوند.
مخزنی که جدایی جامدات که معمولاً در حوضچه ته نشینی ثانویه رخ می دهد.
سیستم بازیافتی که جامدات حذف شده در واحد جداکننده را به مخزن اولیه باز می گرداند
با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی شکل های مختلفی از روش هوازی ( لجن فعال ) در تصفیه فاضلاب ارائه شده است که باا توجه به نوع فاضلاب ، شرایط تصفیه خانه و فضای موجود ، روش های مختلفی برای تصفیه و گندزدایی پساب استفاده می شود که رایج ترین آنها عبارتند از :

1. هوادهی گسترده (EAAS)
2. SBR
3. MBBR
4. MBR
5. RBC

هوادهی گسترده :(EAAS)

در این فرآیند زلال سازی اولیه حذف شده است و میکرو ارگانیسم ها تحت شرایط هوازی مواد آلی را تخریب می کنند و این فرآیند شامل آشغالگیر، مخزن هوادهی، مخزن ته نشینی، مخزن تماس کلر، مخزن ذخیره و تغلیظ لجن، سیستم بازگشت و دفع لجن، می باشد
آشغالکیری : این مرحله با حذف ذرات و اجسام بزرگ مانع از ورود این اجسام و ذرات بزرگ به دیگر واحدهای تصفیه میشود.
مخزن هوادهی : در این مخزن هوادهی به صورت عمقی بوده که هوای تولیدی توسط بلوئر ها از طریق لوله به کف مخزن هوادی منتقل می شود و در آنجا هوا توسط دیفیوزر ها در فاضلاب یه صورت پودری پخش می شود .
مخزن ته نشینی : بعد ا زهوادهی فاضلا ب وارد مخزن ته نشینی می شود تا جدا سازی لجن تولیدی در مرحله هوادهی از آب در اینجا صورت بگیرد . قسمتی از لجن ته نشین شده جهت تصفیه مجدد به مخزن هوادهی برگشت داده می شود و بخشی نیز به ماشین لجن کش منتقل می شود و پساب خروجی ا زاین مرحله به واحد کلر زنی منتقل می شود.

معایب روش EAAS :

• به دلیل هوادهی زیاد جهت حذف مواد آلی میزان مصرف انرژی بالایی دارد
• اشغال فضای زیاد به روی سطح
• به دلیل رو باز بودن روند تصفیه باعث ایجاد بو در محیط اطراف می شود
• اگر میزان حجم فاضلاب تولیدی در ساعاتی از روز به یکباره زیاد شود روند تصفیه به خوبی صورت نمیگیرد به این دلیل که با ورود فاضلاب به مخزن هوادهی ، مدت زمان هوادهی کم شده و مواد آلی تجزیه نمی شود و برعکس این مورد اگر میزان فاضلاب در ساعاتی کمتر از میزان طراحی شده باشد میزان زمان هوادهی بسیار زیاد شده و تولید لجن زیاد خواهد شد.
• انعطاف پذیری سیستم بسیار محدود است
• به دلیل کارکردن به روی سطح در فصول مختلف سال به دلیل تغییر دمای محیط روند تصفیه و کیفیت خروجی فاضلاب بسیار متفاوت می باشد.

مزایای روش EAAS:

• عدم نیاز به واحد ته نشینی اولیه
• ارائه خروجی فاضلاب مناسب

راهکارها:
محصولات:
آخرین مقالات:
به بالای صفحه بردن