تصفیه فاضلاب و روش‌های آن
waste water treatment method

تصفیه فاضلاب و روش‌های آن

Created with Fabric.js 4.6.0

یکی ازمهمترین هدف های تصفیه فاضلاب و روش های تصفیه فضلاب حفظ محیط زیست است با تصفیه فاضلاب مواد بیماری زا و سمی تا حد زیادی از بین می روند بنابراین اگر مواد موجود در فاضلاب ها و پساب ها بخواهند به مرور زمان تجزیه شوند به طور حتم مشکل ساز خواهد بود.

باتوجه به این موضوع که آلاینده های موجود در فاضلاب دارای خواص متفاوتی هستند باید روش های متناسب با آن را انتخاب کرد تا بتوان همه آنها را از بین برد

روش های تصفیه فاضلاب :

 1. روش فیزیکی
 2. روش شیمیایی
 3. روش بیولوژیکی

تصفیه فاضلاب به روش فیزیکی:

در این روش از تصفیه فاضلاب از هیچ مواد شیمیایی و بیولوژیکی استفاده نمی شود در واقع  در این  روش از طریق ته نشینی مواد جامد و یا شناور شدن چربی و روغن ( به دلیل کمتر بودن چگالی آن از آب) به روی آب صورت می گیرد.

تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی:

در این روش همانطور که از نامش مشخص است از مواد شیمیایی جهت تصفیه فاضلاب استفاده می شود.این روش به دلیل اینکه  هم از مواد شیمیایی استفاده می شئد هم به دلیل پیچیدگی در ساخت و طراحی نسبت به روش های دیگر قیمت بالاتری دارند از جمله روش های تصفیه روش شیمیایی فاضلاب استفاده از کلر و لامپ UV جهت گندزدایی،انعقاد و لخته سازی ، تنظیم  PH می باشد.

تصفیه فاضلاب به روش بیولوژیکی :

یکی از پر کاربرد ترین روش های تصفیه فاضلاب ، تصفیه به روش بیولوژیکی می باشد که در این روش تصفیه  فاضلاب به وسیله موجودات زنده که همان میکروارگانیسم ها هستند صورت می گیرد، در این روش از هیچ مواد شیمیایی و نیروی فیزیکی استفاده نمی شود و تنها با فراهم  محیط آوردن  شرایط رشد( آب مورد نیاز : در فاضلاب موجود است ، اکسیژن مورد نیاز: هوادهی از طریق بلوئرها ، غذای مورد نیاز: در فاضلاب موجود است ) برای این میکرو ارگانیسم ها (که عامل اصلی تصفیه فاضلاب هستند) صورت میگیرد.

تصفیه فاضلاب به روش بیولوژیکی به دو صورت هوازی و بی هوازی صورت می گیرد .

هوازی ( لجن فعال): به فرآیند هایی می گویند که در حضور اکسیژن انجام میشود .

بی هوازی : به فرآیند هایی می گویندکه بدون حضور اکسیژن انجام می شود.

نحوه تصفیه فاضلاب در روش بی هوازی :

در این روش فاضلاب با ورود به درون مخازن ذخیره به دلیل کاهش سرعت جریان و زمان ماند مناسب  قسمتی از مواد معلق خود را به صورت ته نشینی از دست می دهند.این مواد ته نشین شده در کف مخزن به کمک باکتری های بی هوازی ( میکروارگانیسم ها ) هضم می شوند.در این روش باکتری های بی هوازی برای تامین اکسیژن مورد نیاز خود مواد آلی و معدنی موجود در فاضلاب بهداشتی را تجزیه میکنند و همچنین از محتویات فاضلاب به عنوان غذا جهت تغذیه استفاده می کنند.

نحوه تصفیه فاضلاب در روش هوازی :

یکی از رایج ترین روشهای تصفیه فاضلاب روش لجن فعال می باشد.در این روش فاضلاب ابتدا وارد حوضچه ته نسینی شده تا از طریق ته نشینی و شناور شدن مواد معلق مانند چربی و روغن ها از فاضلاب حذف گردد و سپس فاضلاب وارد مخزن هوادهی شده که به وسلیه هوادهی سطحی یا عمقی عمل هوادهی صورت می گیرد. در هوادهی عمقی  هوا به وسلیه  بلوئر به دیفیوزرهای موجود در کف مخزن منتقل میشود و در نهایت این هوا به وسیله دیفیوز ها به آب تزریق می گردد. ولی در روش هوادهی سطحی ، هوای محیط توسط یک میکسر و پروانه که به روی مخزن تعبیه شده است با فاضلاب مخلوط می شود ( در این روش مواد آلی و مواد معدنی و میکروارگانیسم ها از بین می روند) بعد از هوادهی ، فاضلاب وارد مرحله ته نشینی ثانویه می گردد تا لخته های لجنی که در مرحله هوادهی تشکیل شده ته نشین شود و در نهایت بعد از ته نشینی ثانویه پساب شفاف از سر ریز مخزن ته نشینی وارد مرحله میکروب زدایی میگردد

مزیت های مهم روش تصفیه فاضلاب به روش هوازی :

 1. فاضلاب خروجی دارای کیفیت بسیار بالایی می باشد( راندمان بالا در حذف BOD) که از آن می توان جهت آبیاری فضای سبز و… ورود به آبهای سطحی و زیر زمینی استفاده کرد.
 2. خروجی پکیج دارای تاییدیه محیط زیست می باشد.(مهمترین مزیت تصفیه فاضلاب به روش هوازی )

روش های تصفیه فاضلاب به روش هوازی:

 1. A2O
 2. لجن فعال
 3. لجن فعال با هوادهی با هوادهی عمقی
 4. MBBR
 5. MBR
 6. IFAS
 7. SBR
راهکارها:
محصولات:
آخرین مقالات:
به بالای صفحه بردن