تصفیه فاضلاب به روش RBC

تصفیه فاضلاب به روش RBC

Created with Fabric.js 4.6.0

RBC یا Rotating Biological Cotactor یکی از روشهای بیولوژیکی می باشد که تشکیل شده از چند صفحه شیار دار مدور و محصور با وزن سبک از جنس پلی اتیلن، PVC، پلی استر که روی محور شفت توسط الکتروموتور به گردش در می آیند تشکیل شده اند. وسعت این پکیج و تعداد غلتک‌ها به میزان حذف آلاینده از فاضلاب بستگی دارد. برای پایین آوردن عدد BOD باید حداقل ۲ تا ۴ مرحله از غلتک‌ها برای عبور فاضلاب و برای حذف نیتروژن از فاضلاب باید ۶ مرحله از دیسک گردان وجود داشته باشد و در بعضی موارد هم با هوادهی عمقی میزان راندمان تصفیه را بالا می برند .
میکروارگانیسم ها به صفحات در حال چرخش چسبیده و با چرخش ین صفحه ها، اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسم ها تامین می شود که در نتیجه این میکروارگانیسم ها به صورت هوازی فعالیت بیولوژیکی خود را انجام میدهند.هم زمان با چرخش این دیسک ها و تامین اکسیژن مورد نیاز برای رشد میکروارگانسیم ها واکنش های شیمیایی برای حذف مواد موجود در فاضلاب نیز صورت می گیرد.سطح مستغرق این صفحات مدور متغییر می باشد (بین 40 درصد تا 80 درصد ) و سرعت چرخش بین 1 تا 2 دور در دقیقه می باشد.در این فرآیند نیتروژن موجود در فاضلاب نیز حذف می شود .

rbc

دیسکهای موجود در پکیج تصفیه فاضلاب باید درون محفظه باشند به این دلیل که :
• جلوگیری از رشد جلبرگ ها به دلیل تابش نور خورشید
• محافظت از میکروارگانیسم ها در اثر تغییر دما و شرایط محیطی
• محافظت از دیسکها در اثر صدمات فیزیکی

مزایای استفاده از پکیج RBC:

1.زمان زیاد تماس میکروارگانیسم ها با اکسیژن و کیفیت بالای پساب خروجی
2.عدمنیاز به بازگشت لجن
3.خطر گرفتگی وجود ندارد

معایب استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب RBC:

1.نیاز به سرمایه گذاری بالا و هزینه عملیاتی و نگهداری بالا
2.ایجادمشکل بود
3.نیاز به نیروی متخصص و فنی و مقیم در محل
4.مصرف برق بالا

راهکارها:
محصولات:
آخرین مقالات:
به بالای صفحه بردن